شیرین تر از عســــــــــــــــــــــــل

کمونیسم چیست؟

 

 

کمونیسم، نوعی مرام و تشکیلات سازمان یافته ی سیاسی و اقتصادی است که مالکیت را حق

 

دولت و مردم را در استفاده از ثروت های عمومی سهیم می داند، البته کم یا زیاد بودن این

 

سهم ، بستگی به نیاز فرد دارد. پس از چند سال جنگ داخلی در چین ، بسیاری از مردم این

 

کشور هم چنان در فقر و تنگ دستی شدید به سر می بردند. مائو رهبر چین ، دست به

 

اصلاح امور بر طبق آرمان های ایده آل کمونیسم زد. زمین های کشاورزی ، از مالکان

 

بزرگ مصادره وبین رعیت و روستاییان تقسیم شد. در طول برنامه ی پنج ساله مائو ، از

 

سال ۱۹۵۳ الی سال ۱۹۵۷ ، جاده های جدید و راه آهن احداث شد، صنایع پیشرفت کرد،

 

بهداشت و سلامتی مردم بهبود پیدا کرد و کسب علم و دانش از پیشرفت چسم گیری بر

 

خوردار گردید. تفکرات و عقاید مائو در خصوص نظام کمونیستی ، در کتاب کوچکی به نام«

 

دفتر قرمز مائو » به چاپ رسید که توسط میلیون ها چینی خوانده شد.

 

[ ۸۶/۰۴/۰۹ ] [ 13:47 ] [ احمــــــد حاجـــــــــــــي لـــــــــو ]

[ ]